2019.03.5 Gifu Shotoku Gakuen University Visits Dazhi Senior High School (Lead By Professor Kano Mikio)