2016.03.15 Gifu Shotoku Gakuen University visits Dazhi Senior High School (lead by Professor Kano Mikio)